post@morad.as +47 71 56 67 60

Systemer for svingvinduer

Systemer for svingvinduer

Isolert

Svingvinduer er bygget på profiler fra AC-62 systemet. Vindusbeslaget gjør det mulig å vende vinduet 180 grader både horisontalt og vertikalt, samt å låse vinduet i posisjoner på 10, 15 eller 22 grader. Et vindu med horisontal akse tilbyr bedre luftventilasjon enn de konvensjonelle vinduene. Dør eller vindushåndtaket er plassert nederst på vindusrammen for å gjøre det enklere å nå vinduer som er langt oppe.

Top