post@morad.as +47 71 56 67 60

System for skyvedører

System for skyvedører

To typer systemer der hvor bevegelige delen av glasset ( døren ) er festet i et rundt stålrør eller i en aluminiumskinne.

Top