post@morad.as +47 71 56 67 60

Isolerte foldesystemer

Foldesystemer

Isolert

Systemer for foldedører er basert på isolerte vindu- og dørprofiler i AC-62 systemet. Det blir benyttet der hvor der behov for åpning av en hel vegg, for det meste i butikker, kjøpesentre, restauranter eller vinterhager. Konstruksjonen kan foldes sammen innover og utover, i en eller begge retninger.

Top