post@morad.as +47 71 56 67 60

AZ-45 system for vinkelhengsler

AZ-45 system for vinkelhengsler

Ikke-isolert

Dette aluminiumssystemet for vinduer og dører er beregnet for lproduksjon av innvendige komponenter for hus , kontor osv. der det ikke er behov for termisk isolasjon, f.eks: skillevegger, vinduer, dører, vestibyler, utstillingsvinduer, kiosker, utstillingsskap, buede konstruksjoner osv. Ved å velge dette systemet, blir monteringstiden vesentlig kortere, dessuten kan man velge om dør/vinduer skal være i flukt med veggens front eller ikke. Dybden av seksjonen er 44,6 mm eller 52,6 mm, alt ettersom om man velger varianten der dørens plate er i flukt med veggens front eller ikke. Profilene er designet for montering på vinkelhengsler. Det er mulig å legge inn fylling fra 1 til 28 mm. Som fylling kan enkle glass og glass montert i grupper, samt «sandwich»-plater, polykarbonatplater (solide eller kammer), møbelplater, stålplater og aluminiumplater (i kombinasjon med polyuretan, styrofoam eller mineralull) brukes. Avhengig av fyllingstykkelsen velges det passende glasslister og pakninger laget av syntetisk kautsjuk EPDM.

Profiler som er ekstrudert av legering EN AW-6060 ifølge PN-EN 573-3:2009-normen. Toleranse for dimensjoner og utforminger er i overensstemmelse med PN-EN 12020-2:2001-normen. De rektangulære bindeelementene for komponentene blir laget gjennom 45-graders-kutting av profilene., Hjørneelementet settes i profilenes kamre (hjørneelementet kan utformes, vris og bøyes ). Hjørneforbindelser sammenføyes ved hjelp av innvendige aluminiumsforbindinger, som kan klinkes / pinnes / skrues eller presses under høyt trykk. Systemets karakteristiske trekk, er en tett forbindelse med det isolerte systemet AC-62, for vinduer og dører, samt med andre systemer tilbudt av Morad. Takket være denne konstruksjonsløsningen kan vi lage og benytte flere kompatible elementer i disse systemene, som f.eks: universelle glasslister, hjørneelementer, forseglingslister, samt andre typer av pakninger for vinduselementer og universelle beslag og tilbehør. Gjennom denne standardiseringsprosessen har vi oppnådd et nesten identisk innvendig og utvendig utseende på våre produkter.

Top