post@morad.as +47 71 56 67 60

AF-50PS system

AF-50PS system

Isolert, Halvstrukturert

AF-50PS er et semistrukturelt fasadesystem levert fra Morad. Takket være anvendelse av denne spesielle profilen, ser hele konstruksjonen ut som en stor og jevn glassplate, som er delt med vertikale og horisontale linjer med en bredde på 20 mm av silikon. Systemet er utviklet med tanke på lette skjermvegger, tak og takvinduer. De brukte profilene og tilbehøret er kompatible med andre systemer fra Morad og denne løsningen gjør det enkelt å kombinere det sammen med fasadekonstruksjoner for vindu- og dørkonstruksjoner. Grunnlaget for systemet er profiler og annet tilbehør brukt i AF-50 systemet, pluss noe ekstrautstyr. Det typiske trekket her er at der er nødvendig å bruke en spesielt limet glassplate med en konveks ramme. Denne løsningen kalles for «step». Denne katalogen er et supplement til katalogen for AF-50, hvor du kan finne alle typer av komponenter, tilbehør og konstruksjoner. Det er mulig å bruke fylling med tykkelse fra 28 til 43 mm.

Top